Ấn tượng Đà Nẵng


Trong khi chờ đợi Ban biên tập chuẩn bị lựa chọn ảnh để làm Video " Kỷ niệm Đà Nẵng ", mời quí vị xem hai clip sau ấn tượng vế Đà Nẵng

Đà Nẵng nhìn từ trên cao
Bà Nà Hill lễ hội Previous
Next Post »