Để ảnh mình hiện trong nhận xét trên Blog

         Nếu các vị muốn hiển thị hình đại diện của mình với mọi người mỗi khi một người dùng khác di chuột qua tên của các vị trong hộp thư đến, danh sách liên hệ, danh sách trò chuyện của họ hoặc khi một ai đó xem tiểu sử công khai trên Google của các vị hay để ảnh mình hiển thị trên nhận xét ở một Blog nào đó...thì các vị phải nhập ảnh đại diện cho hộp thư Gmail của mình. Các vị có thể chọn hầu như bất kỳ ảnh nào làm ảnh Gmail để làm hình đại diện.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
 Cách làm như sau:
Đầu tiên các vị phải đăng nhập vào gmail của mình, sau đấy:
Nhấp vào biểu tượng bánh răng  ở phía trên bên phải, sau đó chọn Cài đặt.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Trong phần Cài đặt, các vị kéo xuống phía dưới và từ phần Ảnh của tôi, nhấp vào Chọn ảnh. Cửa sổ Tải lên ảnh sẽ xuất hiện.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Tải lên ảnh mới từ máy tính hoặc chọn ảnh từ Album Web Picasa hay các ảnh tiểu sử trên Google trước đó của các vị.
Một hộp sẽ hiển thị trên ảnh, chọn một phần của ảnh. Kéo vùng đã chọn này để cắt ảnh của các vị hoặc thay đổi kích thước vùng bằng cách nhấp và kéo một trong các góc của vùng.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Sau khi đã cắt ảnh xong, các vị chọn:  Hiển thị với mọi người để tất cả người dùng Gmail nhìn thấy ảnh của bạn. để hiên ảnh trên nhận xét ở một Blog nào đó bằng cách sử dụng nút radio bên cạnh ảnh đã tải lên trên trang Cài đặt.Cuối cùn bạn nhấp Áp dụng thay đổi rồi thoát ra khởi Gmail. Thế các vị đã có ảnh đại diện cho Gmail rồi đó !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Khi đã có ảnh đại diện trên Gmail, ảnh của các vị sẽ được hiện lúc người nhân thư rê chuột cào địa chỉ mail của các vị hay trên nhận xét của mình trên một Blog nào đó (ví dụ như nhận xét của Cậu Ngọc và của tôi trên Blog "Gia Điình Cụ Quang" ở bài viết " Đón Tết Ất Mùi ở quê" của tôi !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Previous
Next Post »