Sinh nhật Xuân Ất MùiMùa xuân phơi phới hoa kết trái
Con cháu Cụ Quang hưởng lộc xuân
Đầu năm trưởng Vĩnh Di sinh nhật (3-1)
Tiếp đến thứ nữ Phạm Kim Nhu (21-2)

Tháng 3,4 thêm ba bô lão
Ông Vĩnh Ngọc, Xuân Nguyên tuổi 75
Ông Vĩnh Thắng tròn 70 tuổi
Du lịch nơi nơi thực hiện thôi

Thật ra ông Ngọc đã mau tay
Du lịch Đức, Pháp được dài ngày
Lại thêm mừng đầy năm cháu ngoại
Niềm vui nhân đôi thật nhất ông

Phải kể đến các cháu chắt đảm đang
Phương Thúy (1-1), Thu Hà (5-1), Bích Uyên (6-1), Minh Trang (13-1)
Hồng Vinh (13-2), Minh Nguyệt (16-2), Thanh Lâm (23-2), |Minh Thu (31-3)
 
Mùa xuân xin chúc sinh nhật vui tươi


Kim Anh
3-2015
Previous
Next Post »