Thử chèn nhạc với Cincopa

Previous
Next Post »
3 Komentar
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus
avatar

Khi chèn nhạc lúc đầu có hiện tượng click Play không có âm thanh mà chỉ xuất hiện file để download các bài nhạc chèn vào.Sau một thời gian mới có âm thanh, chưa rõ lý do ?

Balas
avatar

Đấy là do IDM tự động bắt link tải về máy. Để khắc phục, Cậu mở IDM ra rồi vào Options>File Types và xoá MP3 đi ở bảng liệy kê !

Balas