Chào mừng 2015.!


Chào mừng năm mới 2015.
Cùng đất nước, nhà nhà vui thay.
Mừng Xuân mới, ngày càng đổi mới
Chi Cụ Quang có nhiều tin vui.
Thêm cháu, rể và sức khỏe tốt.
Về thăm quê bà Nhu phấn khởi.
Nhà mới Nguyệt- Cường"rồi "Hùng Hương?".
Ở quê ông Đoàn Hải có “nhà mới”

Kim Anh
Previous
Next Post »