Tin Bà Nhu từ Rome


       Đoàn Bà Nhu đã tới Rome (Italy) tại đây Tuấn&Thúy gặp lại bạn thân là anh chị Long&Thảo

Previous
Next Post »