Giỗ Cụ Bảo


Nhân Ngày giỗ lần thứ 50 của Cụ Phạm Vĩnh Bảo, chúng tôi thay mặt chi họ Cụ Quang ở miền Nam đã đến tư dinh của hai Bác Phong&Hồng ở huyện Bình Chánh Tp HCM để lễ Cụ Bảo.Ở ngoài Bắc theo kế hoạch sẽ tổ chức Giỗ Cụ Bảo ở Đình Công có đông đủ họ hàng, nhưng do Bác Hoàng Hà vừa mất, nên chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình Cụ Bảo
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Bà Ánh Hồng đã ra Hà Nội để dự lễ tang bà Hoàng Hà, cùng đi có cháu Phương Khanh con gái đầu của Ông bà Trinh Cúc

Balas