Chèn video trên YouTube vào Blog (Nâng cao)

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Để chèn video từ YouTube vào Blog thì quá quen thuộc với mọi người rồi. Để chèn ta mở video cần chèn sau đấy làm như hình để lấy code nhúng vào Blog
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Các bạn chỉ cần copy code nhúng này và dán vào soạn thảo bài đăng ở chế độ HTML rồi xuất bản là video đã được chèn vào bài viết.
Tuy vậy để tùy biến theo ý mình video được nhúng các bạn nên tìm hiểu để áp dụng code nhúng nâng cao. Các bạn có thể thêm một số thông số sau đây vào code nhúng do YouTube cung cấp ở bước trên để điều khiển video được nhúng.
&autoplay=0 :  đặt giá trị = 0 – không tự động chạy video, giá trị = 1 –  bật tự động chạy video
&vq=hd720 : chất lượng video mà bạn muốn để mặc định, có thể 360, 480,…
&rel=0  :  không cho video lạ xuất hiện khi chạy hết video, để giá trị =1 nếu bật video liên quan
&nologo=1 : bật chế độ không hiển thị logo của youtube, để = 0 nếu muốn hiển thị logo
?theme=light:  là giao diện (màu trắng), có thể đổi thành ?theme=dark (màu đen).
&hl=en_US : bộ mã la tinh.
&fs=0:  tắt chế độ xem toàn màn hình, còn bật chế độ xem toàn màn hình thì dùng &fs=1
&hd=1: mở chế độ xem phim HD, tắt chế độ xem HD: &hd=0
&ap=%2526fmt%3D22: xem với độ phân giải tối đa.
&showsearch=0:  tắt khung tìm kiếm.:
&showinfo=0 tắt thông tin và tiêu đề clip. Mở thông tin và tiêu đề clip &showinfo=1
&modestbranding=0 tắt logo thương hiệu nếu có.
&disablekb=1 tắt sự điều chỉnh từ bàn phím nếu có.
&iv_load_policy=3 tắt chú thích nếu có.
&cc_load_policy=1 tắt phụ đề nếu có.
&autoplay=1:  tự động chạy video khi truy cập. &autoplay=0: Phải bật nút tam bíac mới chạy vodeo
&start=0 bắt đầu chạy từ giây thứ 0.
&loop=1 tự động lặp lại video khi xem hết. &loop=0: không lặp lại
&autohide=1 tự động ẩn thanh điều khiển khi rời chuột khỏi clip. &autohide=0 :Không ẩn thanh điều khiển khi rời chuột khỏi clip
 Tất cả các thông số trên các bạn đặt sau link của video mà bạn muốn chèn ! (sau ID của Video-dấu ? để nguyên).

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Và đây là tôi đã tùy chỉnh code nhúng do YouTube cung cấp để:
- Không hiện logo link của YouTube lúc mở bài đăng có chèn video ra
- Không hiện video lạ lúc chơi xong
- Mở bài đăng có chèn blog ra là tự chơi không cần kích vào nút tam giác

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Và đây là video được chèn có thêm các thông số tùy chỉnh ở trên

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Previous
Next Post »