Gặp người xa sứ ( Xứ ) *. . . . .

                                                                             * Sứ : Sứ quán, Xứ : Xứ ủy . Gặp người xa S ?, X ?

Arrival in Hanoi
Từ trinh.lethuc@noos.fr  
Ðến Ngoc Pham
Hello,

We will arrive in Hanoi on sunday 18th of August. We will stay one week going to Hue on Saturday 24th..
We would also like to go to Halong bay and Ninh Binh for 2 days...But I would like to visit you during my stay.. Is it possible ? What day is best for you ?    Trinh

                                                            Vợ và con gái Mr Trình

 (  Xin chào,

Chúng tôi sẽ đến Hà Nội vào ngày Chủ Nhật 18 tháng 8. Chúng tôi sẽ ở lại một tuần đi Huế vào ngày thứ Bảy 24 ..
Chúng tôi cũng muốn đi đến Vịnh Hạ Long và Ninh Bình trong 2 ngày ...

Nhưng tôi muốn đến thăm bạn trong suốt thời gian của tôi .. Là nó có thể? Ngày những gì là tốt nhất cho bạn?

Trinh  )
                                                
                          Con gái Mr Trình đang thực tập tại Ngân hàng ở Phố Phan Chu Trinh Hà Nội

Lê thức Trình là con thứ 9/11 ( Con trai thứ 7/8 ) của hai cụ Trường, sinh năm 1952, rời Hà Nội đi Đà Lạt lúc được 2 tháng tuổi, có lẽ đây là lần đầu tiên về quê hương và liên hệ với chúng tôi ( qua giới thiệu của Bác ba )
Tôi đang hỏi lại giờ đến và ở khách sạn nào khi đến Hà Nội
Tôi cũng tiến hành xin ý kiến Bác Hai và đề nghị bác bố trí cậu hai K cùng tôi đến gặp Mr Trình ( Nếu độc giả nào gặp bác hai trong dịp này, báo cho bác liên lạc với tôi


Previous
Next Post »