Chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam

Hôm nay mở hội khao quân (*).
Hưởng ứng tiết kiện-chủ trương phong trào.
Hôm nao kỉ niệm Thiên Trường.
Chiến công lừng lẫy thời Trần vẻ vang.
Ba lần đánh thắng giặc Nguyên.
Kinh động thế giới , ghi sâu đời đời.
Chị em và cả toàn dân.
Khi đó nô nức khao quân tưng bừng.
Chào mừng ngày 20 tháng 10.
Phụ nữ Việt Nam đảm đang, trung hậu 

 Kim Anh
(*) Phong trào tiết kiệm của Phụ  nữ
Previous
Next Post »