Chúc mừng

Chúc mừng thành viên bân rộn việc gia đình, dòng họ và làng xã nhất chi họ năm 2011 thêm môt tuổi vào ngày hôm nay. Chúc Lê Hồng Vinh cùng con cháu có thêm nhiều niềm vui mới trong năm 2012.

Vĩnh Thắng.
(nguồn ảnh Đức Minh)
Previous
Next Post »