(Suối Lê nin, Pắc Bó 2011)

(Phần Lan 2009)

(Hà Nội 18.2.2012)

Chúc mừng bà Phạm Kim Nhu và gia đình nhân kỉ niệm 73 năm ngày (21.2.1939).


Thắng Minh và gia đình
Previous
Next Post »