THÔNG ĐIỆP HÌNH MỚI NHẬN

Có rất nhiều hình mới đã xuất hiện trên Blog trong thòi gian gần đây. Lần này các ảnh có trong " "Hình mới nhận " thực ra không mới, mà muốn nhắn nhủ các thành viên trong dòng họ quan tâm bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên của Thế giới vì sắp hết năm 2007, và cầu chúc cho Bác Kim Thoa hiện đang điều trị dài ngày tại Bệnh Viện chóng hồi phục.
P.V.D
Previous
Next Post »