Cháu Trang Anh hát tại sự kiện của Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại UK 29.01.2023


Cháu Trang Anh con Anh Chị Trang&Thắng hát bài "Việt Nam trong tôi là.." tại Sự kiện Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tãi London- Anh Quốc

 

Blog Gia Đình Cụ Quang
Previous
Next Post »