Sử dụng MARGIN trong chèn ảnh vào Blog

Đau đầu tý vào ngày Chủ nhật !
Khi chèn ảnh vào Blog ta chỉ có thể chèn được các vị trí là giữa, trái, phải của dòng văn bản. Vị trí giữa ảnh và dòng văn bản ta không điều chỉnh được. Nếu dòng văn bản dài thì chèn theo công cụ sẵn có của chương trình soạn thảo không bộc lộ nhược điểm nhưng dòng văn bản ngắn (như chú thích cho ảnh chẳng hạn thì bạn chỉ có thể đặt nó nằm ở vị trí dưới ảnh thôi) !
Tôi xin chia sẽ cho các bạn code thư thuật để các bạn có thể điều chỉnh vị trí giữa ảnh và Text (dòng văn bản) để các bạn sử dụng lúc cần)
Code thủ thuật:
Cách dùng:
Các bạn hãy copy code thủ thuật trên và dán vào NOTEPAD rồi chỉnh sữa theo ý mình
- thay VỊ TRÍ ẢNH bằng 1 trong 4 từ sau đây : bottom, top, left, right
     * bottom: để ảnh nằm dưới text
     * top: để ảnh nằm trên text
    * left: để ảnh nằm bên trái text
    * right: để ảnh nằm bên phải text
- thay LINK ẢNH bằng link ảnh của bạn
- thay DÒNG CHÚ THÍCH CHO ẢNH bằng dòng text của bạn
Margin: có 4 trị số tương đương với: TRÊN-PHẢI-DƯỚI-TRÁIđể các bạn chỉnh lề, vị trí giữa ảnh và chữ
border:  là đường viền cho ảnh.
      - Chữ số trong ngoặc kép sau nó là độ dày của đường viền  ( là 0: không viền, còn từ 1 đến 5 là có đường viền cho ảnh)
Sau khi đã thay đổi, bạn copy và dán vào nơi muốn nó xuất hiện ở chế độ HTML ở chương trình soạn thảo là OK !
Đây là minh họa:


Ảnh nằm giữa chữẢnh nằm bên phải chữ
Ảnh nằm bên trái chữ
Ảnh nằm bên trên chữ
Ảnh nằm bên dưới chữ
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Previous
Next Post »