Hội ngộ tại Đức

Trong chuyến du ngoạn Âu Châu của đoàn Bà Kim Nhu đã hội ngộ Ông Vĩnh Ngọc ở nhà Cường& Uyên ở Đức

Previous
Next Post »