ĐON MÙNG LỄ NOEL TẠI THÀNH PHỐ HCM

Ảnh 1 . Đón Noel tại siêu thị Eden

Ảnh 2 . Đón Noel tại Siêu thị Lucky Star

Ảnh 3 . Đường Nguyễn Huệ

Ảnh 4 . Ông già Noel dự liên hoan với AXIS

Ảnh 4 . Đường Đồng Khởi


Ảnh 5 . Trước blok G 5 - 3

Ảnh 6 . Thương xá Tax
Previous
Next Post »