CHÀO NGÀY
15 - 5 - 07


. . Phải đâu đưa đẩy cháu vào
Ân công truyền lại biết bao nhiêu đời

Chắt tôi còn phải chờ thời

Ngoài 30 tuổi đường đời vinh quang Phải chăng cụ Trương thị Hảo đã đoán đúng ?

Sau khi lọt lòng, cậu đa tham gia giao thông bằng phuơng tiện cơ giới đường bộ

Ảnh chụp ở chùa Keo Thái Bfnh 2007, tại Roma 2004

Previous
Next Post »