Tắt đèn -Giờ trái đất tiết kiệm năng lượng

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lóp khác nhau.

Tại sự kiện Giờ Trái đất 2021, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch (từ 20h30 - 21h30 ngày 27/3/2021), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 353.000 kWh, tương đương khoảng 658,1 triệu đồng. Quan trọng hơn, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào Chiến dịch, thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất; Tập đoàn Điện lực Việt Nam phổ biến tuyên truyền tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực trong tháng 3 và đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện.

Sự kiện Tắt đền hưởng ứng Giờ Trái đất năm nay tại nước ta sẽ bắt đầu từ 20h30 đến 21h30 ngày thứ sáu 26.3.2022.

Phạm Lê sưu tầm

Previous
Next Post »