Một tấm gương của chi họ

Hôm nay kỉ niệm 105 năm ngày sinh Cụ Lê Uy Vệ -Nông (17.3.1917) một tấm gương hết lòng “việc nước, việc nhà” đối với các thế hệ chi họ cụ Quang.

Phạm Lê.

Previous
Next Post »