Một năm cuốn sách cuộc đởi Cụ Nguyên Lam

Một năm trước nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lâp Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2021) và cũng là nhân 100 năm ngày sinh của Cụ Nguyễn Lam (31.12.1921-31.3.2021), Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xuất bản cuốn sách Đồng chí Nguyễn Lam Bí thư thứ nhất đầu tiên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

Lời tựa của Ban Bí thư TW Đoàn ”Cuốn sách cố gắng khắc họa những nét chân dung của đồng chí Bí thư thứ nhất đầu tiên của Trung ương Đoàn gắn liền với những giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam với từng bước trưởng thành và cống hiến của Đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam – qua đó làm sáng tỏ một tấm gương xứng đáng để hậu thế tri ân và học tập””

Phạm Lê

Previous
Next Post »