Thơ hay : Đừng tưởng


ĐỪNG TƯỞNG 

Đừng tưởng cứ trọc là sư.. 
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan 
Đừng tưởng có của đã sang.. 
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây 
Đừng tưởng cứ uống là say.. 
Cứ chân là bước cứ tay là sờ 
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. 
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần 
Đừng tưởng cứ mới là tân.. 
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình 
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. 
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to 
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. 
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua 
Đừng tưởng cứ lớn là khôn… 
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng 
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. 
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo 
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. 
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè 
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. 
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn… 
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn...
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu. 
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. 
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
 Đừng tưởng vua là anh minh.. 
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than. 
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. 
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân. 
Đừng tưởng cười nói ân cần.. 
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương. 
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. 
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người 
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. 
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao 
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. 
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay 
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. 
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần 
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. 
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng 
Đừng tưởng góp sức là chung.. 
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người 
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. 
Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm 
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. 
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu 
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. 
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng 
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. 
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong. 
Đừng tưởng quan chức là rồng 
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì. 
Đời người lúc thịnh, lúc suy 
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng. 
Bên nhau chua ngọt đã từng 
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau. 
Ở đời nhân nghĩa làm đầu 
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền. 
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…! 

Tác giả: nhà thơ Bùi Giáng 
Phạm Nhân (sưu tầm)
Previous
Next Post »