7 điều cần học


Thứ nhất, "học cách nhận lỗi". Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm rất lớn.

Thứ hai, "học cách nhu hòa". Răng của chúng ta rất cứng, lưỡi thì lại rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn.

Thứ ba, "học cách nhẫn nhịn". Thế gian này nếu nhẫn nhịn được một chút thì trời yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có. Ấy thế hòa bình luôn là điều mà thế giới mong chờ giữa các quốc gia, anh em láng giềng.

Thứ tư, "học cách thấu hiểu". Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên học cách thấu hiểu và thông cảm lẫn cho nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không có sự thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

Thứ năm, "học cách buông bỏ". Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự nhiên chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

Thứ sáu, "học cách cảm động". Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng cho họ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động theo.

Thứ bảy, "học cách sinh tồn". Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên để mà nói đây là bài học cần thiết nhất đối với mỗi chúng ta.

Đạt Lai Lạt Ma

nguồn: langnhincuocsong 
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cám ơn bác
Những điều đơn giản nhưng lại là bài học bổ ích
Bác viết gì trong ngày 14/7 ?

Balas