Thăm các con Cụ OanhTrong chuyến du lịch qua Sài Gòn, ông bà Nguyên Lan đã tranh thủ đến Khu công nghiệp Tân Uyên-Bình Dương thăm các em Dung,Hường,Hồng con Cụ Oanh. Mọi người trông vui vẻ, khỏe mạnh.
(Ảnh anh Việt Hùng gửi)
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chắc Ô Nguyên lại hồi tưởng lại những kỷ niệm hồi chuyển Chè Tân Cương Thái Nguyên vào đường Hậu Giang ( Q6 TP HCM ) vào những năm 80 của thế kỷ trước
Chưa có điều kiện vào thăm Bình Duơng, trông thấy Hường,Hồng cũng thấy yên tâm phần nào
Chắc còn nhiều ảnh nhung Ô Nguyên chưa xuất bản ?

Balas