Cảm nhận đầu tiên

Bác Hai vừa đến Sài Gòn
Chú Dung đã đón, đưa về Bình Dương
Đầu tiên thay mặt con già
Thắp nhang tưởng niệm Hồng Hương con gì
                             *
Việc chính, ở lại mấy ngày
Để xem chố mới, Hường+Hồng có ưng ?
Động viên, hướng dẫn, dặn dò
Các em thoải mái, sống cho yêu đời
                             *
Làm sao kinh tế tăng thu
Nâng cao đời sống, bệnh tình giảm lui
Hai em cùng với anh Dung
Ngày càng thông cảm, cả nhà vui tươi
                            *
Bác Hai làm được việc này
Ông bà bên ngoại, thỏa lòng ước mong
Đôi điều thán phục bác Hai
Việc nhà, việc họ đôi bên song toàn !
    
Previous
Next Post »