Thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007

CHÚC MỪNG NGÀY SINH NHẬT ÔNG PHẠM VĨNH TIẾNMừng ngày chú Tiến tuổi sáu mươi
Thứ ngày tháng năm đều là bảy
( Bốn bảy liền nhau, hiếm vậy thay )
Mới rồi, lên chức ông ngoại đấy
Chắc hẳn năm nay " Thắng " đậm đây ?
Previous
Next Post »