Thẻ BHYT của người dân có 1 ký tự nhỏ xíu, chỉ cần nhìn vào biết ngay mức hưởng bao nhiêu?

 

Thẻ BHYT mẫu mới 10 ký tự trên mã số có một ký tự nhỏ được in ở mặt trước. Ký tự này có thể cho biết mức hưởng BHYT của từng người.

Nhiều người sau khi cầm thẻ BHYT mẫu mới có 10 ký tự trên mã số đã nhận ra điểm khác lạ so với mẫu cũ, đó chính là xuất hiện thêm một ký tự nhỏ nằm cùng dòng với "ngày sinh" và "giới tính" được in ở mặt trước. Ký tự này có thể là một con số từ 1 đến 5 hoặc một ký tự đặc biệt khác được quy định cụ thể.

Trên thẻ BHYT có ký tự đặc biệt
Trên thẻ BHYT có ký tự đặc biệt

Được biết, từ ngày 1/4/2021, thẻ BHYT mẫu mới của người dân chỉ còn lại 10 ký tự số thay thế cho 15 ký tự bao gồm chữ và số như trước đây. Một số chi tiết trên thẻ BHYT cũng có sự thay đổi, minh chứng như ký tự cho biết mức hưởng BHYT của từng người dân là bao nhiêu phần trăm cũng xuất hiện trên mặt thẻ:

- Ký tự số 1: Người được ghi ký hiệu số 1 trên thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được quỹ BHYT thanh toán toàn bộ chi phí liên quan đến khám bệnh và chữa bệnh (KCB) trong phạm vi chi trả của BHYT. Điều này không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán các dịch vụ kỹ thuật.

Ngoài ra, người mang ký hiệu số 1 còn được hưởng chi phí vận chuyển người từ tuyến huyện lên tuyến trên trong các trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú và cần phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Những đối tượng có ký hiệu là "CC" và "TE" trên thẻ BHYT cũng được áp dụng quyền lợi này.

- Ký tự số 2: Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho các dịch vụ y tế trong phạm vi được bảo hiểm (có giới hạn về tỉ lệ thanh toán đối với một số loại thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT, như quy định bởi Bộ Y tế); ngoài ra, quỹ BHYT cũng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí vận chuyển bệnh nhân từ các cơ sở y tế tuyến huyện lên các cơ sở tuyến trên trong các trường hợp cấp cứu hoặc khi bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện cấp dưới và cần được chuyển tới các bệnh viện tuyến trên với chuyên môn kỹ thuật phù hợp.

- Ký tự số 3: Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ đảm bảo thanh toán 95% tổng chi phí điều trị KCB trong phạm vi áp dụng BHYT (có giới hạn về tỷ lệ thanh toán đối với một số loại thuốc, hóa chất, VTYT (Vật tư y tế) và DVKT (Dịch vụ kỹ thuật y tế) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế). Đồng thời, BHYT cũng đảm bảo 100% chi phí điều trị tại các tuyến xã, và chi phí cho một lần điều trị KCB sẽ được hỗ trợ với mức tối đa không vượt quá 15% tháng lương cơ sở.

- Ký tự số 4: Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đảm bảo thanh toán 80% tổng chi phí dịch vụ y tế trong phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật y tế (VTYT và DVKT) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế). Ngoài ra, tại các tuyến xã, toàn bộ chi phí khám chữa bệnh (KCB) được thanh toán 100% bởi Quỹ BHYT. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp chi phí KCB trong một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở của tháng.

- Ký tự số 5: Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả toàn bộ chi phí điều trị y tế, bao gồm cả các chi phí liên quan đến điều trị nằm ngoài phạm vi được hưởng BHYT, cũng như các chi phí liên quan đến vận chuyển.

Ngoài mã số còn có mã chữ giúp nhận biết khu vực sinh sống
Ngoài mã số còn có mã chữ giúp nhận biết khu vực sinh sống

Những những ký tự về số cho biết mức thụ hưởng BHYT bao nhiêu phần trăm, trên thẻ BHYT còn có ký tự vừa số vừa chữ như K1, K2, K3 để cho biết mã nơi mà người sở hữu thẻ BHYT đó sinh sống:

- Ký tự K1: Mã số Bảo hiểm y tế (BHYT) của những người dân tộc thiểu số và những người thuộc hộ gia đình nghèo, đang cư trú tại các khu vực khó khăn về điều kiện kinh tế và xã hội, được xác định theo quy định của luật pháp.

- Ký tự K2: Mã số này áp dụng cho các cá nhân thuộc các nhóm như người dân tộc thiểu số và thành viên trong các gia đình nghèo, đang sinh sống tại các vùng địa lý đặc biệt khó khăn từ mặt kinh tế và xã hội theo quy định của pháp luật.

- Ký tự K3: Mã xác định nơi cư trú của người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đang ở trong một xã đảo hoặc huyện đảo, tuân theo quy định của pháp luật.


Previous
Next Post »