Cháu Chít đóng vài quần chúng

Cháu Chít nhà Trang Thắng tham gia vai diễn quần chúng trong vở Opera kinh điển nổi tiếng Le Bohere tại Lonđon nước Anh

Phạm 

Previous
Next Post »