Nhớ ông Đoàn Hải

Tưởng nhớ chin mươi năm ngày sinh

Và chin năm rời xa cõi tạm

Ông Đoàn Hải về quê Kiến Thụy

Gia đình, họ tộc thường tới thăm.

Kim Anh

Previous
Next Post »