90 năm ngày sinh ông Đoàn Hải

Hôm nay chi họ tưởng nhớ 90 năm ngày sinh của ông Đoàn Đình Hải, phu quân bà Phạm Kim Anh, rể thứ của cụ Quang Yến (3.10.1931).


Nhớ tới Ông là nhớ tới tấm gương cả cuộc đời phấn đấu cho sự nghiệp, giáo dục con cháu, xây dựng hạnh phúc gia đình và gắn kết chi họ cho các thế hẹ con cháu, anh em noi theo.

Blogiađình Cụ Quang


Previous
Next Post »