19 năm Mẹ đi xa

                                                             (2002-2021)

Tưởng nhớ tới mẹ Yến hôm nay (*)

Mười chin năm đằng đẵng những ngày

Con, cháu, chắt cùng nhau nhắc nhở.

Đoàn tụ, học tập tốt trưởng thành

Kim Anh

(*) 25 tháng 9 âm lịch tức 30-10.2021

Previous
Next Post »