Bệnh viện Việt Đức dớ phong tỏa.

 Oh hôm nay 18.10.2021 Bện viện Việt Đức gỡ phong tỏa trờ lại hoạt động bình thường sau 18 ngày cách li.

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »