Nhớ bà Ngô Thị Phi

 Tưởng nhớ tám mươi năm ngày sinh (8.10.1941)

Gần hai năm rời xa mọi nguòi

Chồng con vừa”xây nhà mới” đẹp

Bà thanh thản, cháu con trường thành

Kim Anh

Previous
Next Post »