80 năm ngày sinh ông Vĩnh Hải

Tưởng nhớ tám mươi năm ngày sinh (16.10.1941)

Mười lăm năm rời xa cõi tạm

Vĩnh Hải thường tới anh Đoàn Hải

Đam mê ca nhạc từ thiếu thời

Kim Anh

Previous
Next Post »