Mừng Hiệp thêm tuổi mới

Tầu Anh qua núi hơn mười năm

Chăm con cùng cá, chim, cây cảnh.

Con út giống Cha, chăm việc nhà

Lại gần ngày tháng sinh ra đời

Kim Anh

Previous
Next Post »