Mừng hai bác cháu

Nhớ mười chin tháng tám xưa

Bố Đoàn Hải đặt tên con Chiến Dũng

Bé Bảo Hân nết na xinh.

Sinh sau sáu sáu năm ngày Chiến thắng.

Kim Anh

Previous
Next Post »