76 năm CAND

Hôm nay kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Công an nhân dân-CAND, Chúc ngành CAND lớn mạnh không ngừng luôn ghi nhớ 6 lời dạy của Hồ Chủ Tịch mãi mãi là lực lượng tin cậy bảo vệ đất nước, vì nhân dân phục vụ:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Phạm Lê

Previous
Next Post »