Chào mừng kỉ niêm CM Tháng 8

 Hôm nay chúng ta chào mừng kỉ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng 8.1945 thành công, tạo tiền đề tiến tới thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2.9.1945) tiền thân của nhà nước Việt Nam phát triển ngày nay.

BloggíađinhCụQuang

Previous
Next Post »