Video Kỷ Niệm của Vợ Chồng GS Phong - Hồng


Một vùng rau bát ngát cỏ xanh
Đào ao đắp đất cất lều tranh
Nuôi cá trồng cây xanh trời đất
Soạn bài viết sách uống trăng thanh.....

Không phải giầu sang cũng chẳng bần
Sớm tối đi về chẳng tiếc thân
Một mái lều gianh dăm công đất
Phong lưu tiếp đãi bạn xa gần


Thơ Ngô Thành Phong

TheoFb của GS PHONG
Previous
Next Post »