Thăm bạn cũ

Ông Tiến vừa đến thăm bạn cũ ở khu đô thị mới Tây Mỗ, Hà Nội.
Vĩnh Toàn sưu tầm
Previous
Next Post »