Gửi cháu nội Phạm Ngọc Ly                                                          Sinh nhật cháu sắp đến nơi  ( 4/5/ 1994 )
                                                   Ông bà chẳng biết chúc gì cháu đây ? 

                                                        Chúc cháu mạnh khỏe ngày ngày
                                                  Cháu hiện đang khỏe, ngày càng khỏe ra
                                                        Chúc cháu học giỏi nhiều môn
                                                  Thì cháu vừa đạt điểm mười mới đây *
                                                       Nhắc cháu hỗ trợ em Long
                                                  Thì nay Long đã tự mình vươn lên

                                                                         *
                                                       Dù cháu có học ngành gì
                                                  Ông bà vẫn thích cháu là giáo viên

                                                      Tuy học kinh tế ngành chuyên
                                                 Cháu đang hướng dẫn luyện thi vào trường  **
                                                      Lái xe cháu có bằng rồi
                                                 Chị em cháu đã  “ vi vu “ vài lần

                                                                      *
                                                     Ông bà đã nghĩ ra rồi :
                                                Siêng năng gia chánh là điều cần ghi
                                                                     Tiếng Việt  cháu nói dễ nghe ?
                                                              Nhưng cần ôn luyện để phong phú từ
                                                                    Đồng thời cũng nhắc em Long
                                                            Thường xuyên ôn luyện tiếng quê huơng mình !

* Học kỳ đầu tiên ở bậc đại học, điểm kết thúc môn học của cháu Ly đạt : 1,3 ( Theo thang điểm 5, điểm 1 là cao nhất -  Theo thang điểm 10 thì 1,3 = 9,7 vê tròn theo bội số 5 thì : 9,7 coi như 10 )
** Mấy niên khóa vừa rồi. hai cháu Ly, Long cũng được phụ huynh mời phụ đạo cho con em họ và tất nhiêm có trả thù lao, vào đại học cháu Ly vẫn phát huy truyền thống đó
Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Chúc mừng cậu có cháu nội giỏi giang toàn diện

Balas
avatar

Chúc mừng cháu Ly học tập thành tích cao lại năng động lái cả xe ô tô

Balas
avatar

Hai cháu thật là ngoan,rất đáng yêu lại hoc giỏi nữa ,cháu xin chúc mừng cô chú và hai em Cường-Uyên

Balas