Chúc mưng cặp đôi Thịnh Phương

Mồng 6 tháng 11 đến rồi

Tin vui đến với Chi ta đủ đầy

Kim Thịnh cùng với Tuấn Phương

Và với Phú Đức đang thăm Ông bà

Mừng vui ra mắt họ hàng

Gần xa chúc Phúc một nhà Thịnh Phương

Bé Đức mắt sáng ngời ngời

Cháu ông bà nội, Minh Hoa thông minh

Kim Anh

Previous
Next Post »