Cách nay 6 năm

Hình ảnh hai Cụ Nguyễn Văn Trân và Phạm Thi Bắc tại thềm lên xuống Bắc Bộ Phủ xưa trong bộ phim tư liệu về CM.T8

Hình ảnh này trong bộ phim tư liệu lịch sử CM T.8 được thực hiện nhân kỉ niệm CM T.8 và Quốc Khánh 2.9 năm 2014. Ông bạn tôi trong nhóm làm phim kể lại thăm dò trước với các con thì nhận được câu trả lời không được vì hai Cụ đã cao tuỏi, sức yếu không đủ sức tham gia. Nhưng khi đoàn ngỏ ý trực tiếp hai Cụ nhận lời ngay, nhiệt tình tham gia một vài cảnh trong bộ phim này.

Vĩnh Thắng sưu tầm


Previous
Next Post »