Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Hơn 60 năm qua những người VN quan tâm tới Triều TIên, phần đông ai cũng phải thán phục giáo dục Thiếu niên Nhi đồng của Triều Tên trong mọi lãnh vực ! Đặc biệt với ý thức tập thể

Balas