Chúc Mừng Sinh nhật Cậu Ngọc


Xin tặng Cậu video cháu tự làm có chèn bài nhạc "Thuyền Và Biển" phổ thơ Xuân Quỳnh do Quang Lý trình bày. Cậu hãy mở loa to hơn tý để nghe lúc xem Video ! (Nếu xem Video thì phải tắt bài “Happy Birthday To You" bằng cách kích vào nút hai sọc đứng thì mới nghe được nhạc chèn ở Video)

Previous
Next Post »