Giỗ Ông Phạm Vĩnh Hải ờ Định Hóa Thái Nguyên

 


Ngày hôm nay 14/11/2022  tức 22 tháng 10 âm lịch là Ngày giỗ Ông Phạm Vĩnh Hải được phu nhân là Bà Hoàng thị Dung tổ chức ở quê nhà Định Hóa Thái Nguyên. Đoàn đại diện Chi họ Cụ Quang đã từ Hà Nội đến Định Hoa để tham dự giỗBlog Gia Đình Cụ QuangPrevious
Next Post »