Cảnh giác lừa đảo

Nhiều ngườidân nhận được các tin nhắn trúng thưởng, đủ điều kiện vay tiền…Trên mạng con loan tin dám cả gan mao danh số điện thoại của một lãnh đạo thành phố nọ vay tiền tới 400 triệu…

Tôi cũng đã nhận được nhiều tin nhắn như thế, có cả các cuộc gọi tử Mỹ, Tây Ban Nha…Nhưng nhớ khuyến cáo của các chuyên gia tôi không nối liên lạc phong họ khai thác thông tin cá nhân để lừa đảo.

Đôi lần không nối liên lạc khi có điẹn thoại gọi đến lại là trúng vào người quen lâu lâu mới liên lạc với nhau nên không nhớ đuwọc số. Tuy nhiên thà thế còn hơn là với những kẻ lừa đảo.  

Vĩnh Phạm

Previous
Next Post »