Chào tháng mới đầu năm

Mừng năm mới “hai không hai hai”.

Khắc phục nhiều khó khăn năm qua

Chống dịch tốt, phát triển kinh tế

Nhiệm vụ hàng đầu chớ bỏ qua


Mứng sinh nhật tháng một chi ta

Đầu tiên là trưởng Chi Vĩnh Di

Nghiên cứu nhièu tài liệu tham khảo

Tám ba tuổi minh mẫn dẻo dai

 

Thu Hà, Minh Thúy như “dao pha”

Công việc nào cũng được chảy trôi

Hai cô cháu Minh Trang đáng khen

Chắt Đức Huy, Hạnh Linh tài hoa

 Chúc mọi người mạnh khỏe bình an

Tưởng nhớ rể cả Tô Minh Việt

Kim Anh

 

 

 

 

 

Previous
Next Post »