Quảng Bình anh hùng

Đồng Hới có sông biển. cầu Nhật Lệ

Mẹ Suốt anh hùng mãi được ngợi ca

Rong ruổi nhiều đêm đưa quân qua sông

Chằng ngại súng đạn, bom rời quân thù


Mộ Đại tướng lừng lẫy oai phong

Giản dị, gần gũi bao du khách

Tọa lạc một vùng đất nước

Có biển đảo cùng tình cảm quê hương

 

Hang Tám Cô bên vườn Phong Nha

Biểu tượng một đoàn quân mở đường

Quân đội thanh niên xung phong

Đổ máu trên đường Trường Sơn anh hùng

Kim Anh

Previous
Next Post »