15 năm blog ""Gia đình Cụ Quang""

Tròn mười lăm năm blog cụ Quang

Công đầu là đích tôn Tuấn Minh

Được ông Di, Bạch Hoa góp sức

Cải tiến dần, nên đã thành công

Hay nhất là lưu lại thời gian

Nhiều tin hay, kí ức đăng đàn

Chi họ dù bốn phương tám hướng

Vẫn như gần, biết tin người thân

Mong rằng ngày càng phát triển nhanh

Thêm thành viên tích cực nhiệt tình 

Cháu chắt, trưởng thành ngày tiến bộ

Mừng 15 tuổi “”Gia đình cụ Quang”

Kim Anh

 

Previous
Next Post »